Členské příspěvky 2021

Členské příspěvky

Výkonný výbor FK Jiskra Velké Březno, z.s. schválil členské příspěvky takto:

Členské příspěvky bude možné platit ročně, půlročně, měsíčně. Za období soutěžních měsíců.

  1. 1.Hráč
  • Roční příspěvek hráče ve výši 1200,- Kč (1100,- Kč členský příspěvek klubu + 100,- Kč členský příspěvek FAČR) – splatnost do 15.3. JARO
  • pololetní příspěvek hráče do ve výši 600,- Kč Kč ( splatnost do 15.3. JARO a 15.9. PODZIM
  • Měsíční příspěvek hráče do ve výši 200,- Kč Kč ( splatnost vždy do konce měsíce za duben, květen, červen, září, říjen, listopad.

2. Další hráči z jedné rodiny

Roční příspěvek hráče ve výši 800,- Kč ( 700,- Kč členský příspěvek klubu + 100,- Kč členský příspěvek FAČR) – splatnost do 15.3. JARO

  • pololetní příspěvek hráče do ve výši 400,- Kč Kč – splatnost do 15.3. JARO a 15.9. PODZIM

3. Noví hráči

  •  každý nový hráč, který ještě není nikde registrován, neplatí první 3 měsíce nic. Po třech měsících a registraci, platí příspěvky dle výše uvedených pravidel. (nejprve má pár měsíců tzv. na zkoušku)

1. Člen

  • Roční příspěvek člena ve výši 300,- Kč (200,- Kč členský příspěvek klubu + 100,- Kč členský příspěvek FAČR) – splatnost do 15.3. JARO

4. Placení příspěvků

číslo účtu: 881944369/0800, poznámka: jméno hráče